Meminta untuk Kemurahan Hati

"Wahai Tuhan Kami, berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi Kami petunjuk yang Lurus dalam urusan Kami (ini)."


Tidak ada komentar:

Posting Komentar